Je bent hier: homepagina / Bedels / * Zilverkleurig / Zilverkleurige Mezuza
BEZ769
Product:
Zilverkleurige Mezuza
Nummer:
BEZ769
Levertijd:
Op voorraad
Prijs:
€ 1,20
Product omschrijving:
Zilverkleurige mezuza.
Plat aan de achterkant.
Maat; 5x24mm.
Verder shoppen Op verlanglijst
Bestel nu

Toelichting:

Mezuza
De mezuza is een kokertje met een Hebreeuwse tekst die aan de deurpost bevestigd is, mezuza betekend dan ook letterlijk: deurpost. Buiten op het kokertje staat in het Hebreeuws: Sjaddaj (Almachtige) of de eerste letter van dat woord: Sjien.

In het kokertje zit een rolletje perkament met de teksten Deuteronomium 6: 4-9 en 11: 13-20 waar staat: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere!
Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
En deze mijn woorden, die Ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven. (Deut. 6: 4-9)

En het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede, om de Heere, uw God, lief te hebben, en Hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
Zo zal Ik de regen uws lands gecen te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren en most en uw olie inzanelt.
En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.
Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u voor die buigt;
Dat de toorn des Heeren tegen ulieden ontsteke, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het goede land, dat u de Heere geeft.
Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen;
En leert die uw kinderen, sprekende daarvan als gij in uw huis zit, en als gij nederligt, en als gij opstaat;
En schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten. (Deut. 11: 13-20)

De mezuza wordt op ooghoogte, op alle rechter deurposten van een Joods huis bevestigd, zodat men iedere keer als men door het huis loopt, herinnerd wordt om volgens de voorschriften van de Thorah te leven.